Unibet podcast och seminarier

Unibet vill göra sin röst hörd

Unibet beslutade sig för att dra sitt strå till stacken och genomförde därför fyra seminarier och fyra livepodcasts under Almedalsveckan 2015. Unibet presenterade vår digitala framtid som en oprövad spelplan. Under veckan höll de till på Wisby Hotells uteservering.

Svenska Spel och Unibet arbetar under olika villkor. Svenska Spel är statligt ägt och är därmed bunden att förhålla sig till särskilda riktlinjer som Unibet inte behöver. Eftersom överskottet i statliga spelbolag går tillbaka till idrottsrörelsen är Unibet ett hot, inte mot Svenska Spel och ATG, utan mot den svenska idrottsrörelsen. Det uppstår därför friktion dem emellan och därför är det intressant och nödvändigt för Unibet att vara en del av veckan.

Utländska spelbolag ökar på nätet. Till skillnad från Svenska Spel har de inte samma krav på spelansvar, särskilt inte eftersom de är vinstdrivande. Ur ett samhällsperspektiv är detta naturligtvis negativt eftersom spelberoende slår hårt på samhället, och inte minst på familjer där en person drabbats av beroendet.

Peter Alling är chef över samhällskontakter mellan nordiska länder. Han talade inför veckan om att den nya tekniken inte endast är ny teknik utan också ett förhållningssätt. Den nya tekniken innebär många möjligheter och att anpassa sig är en nödvändighet. Unibet vill framför sin syn på framtiden och samtidigt ta del av andras visioner. Därför arrangerade spelbolaget fyra seminarier och dessutom fyra livepodcasts.

Under måndagen 29 juni diskuterades en framtida affärsmodell för idrotten i en timme. Samma dag genomfördes en livepodcast med grundaren av Splay, Vigor Sörman. Därefter diskuterades oddssättning och hur spelbolagen lyckas förutse framtida resultat. Jessica Nilsson, en investment manager på Northzone, genomförde på eftermiddagen en livepodcast i Unibets regi.

På tisdagen hölls ett seminarium om beskattning och hur den borde se ut i en digital värld. Senare under eftermiddagen diskuterade man huruvida policyförslag samt produkter borde utformas utifrån beteende istället för åsikter. Mellan dessa seminarier genomfördes två livepodcasts, en med Patrik Arnesson och en med Elina Berglund.

Unibet ville med sina evenemang under Almedalsveckan göra sin röst hörd och skapa förståelse för deras arbete. Samtidigt var det ett sätt för dem att räcka ut handen till svenska politiker och därigenom knyta band med dem. Unibet var det svarta fåret under Almedalsveckan, eftersom Svenska Spel höll seminarier på annat håll där Unibet indirekt var deras motståndare.

unibet