Ledarskapande retorik

Retorik är en avgörande faktor

Ledarskapande retorik är en avhandling skriven av Lena Lid Falkman. För avhandlingen tilldelades hon 2010 förstapriset i EDAMBRA Thesis Competition. Lid Falkman är en forskare som fokuserar på områden som kommunikation och retorik samt organisation och ledarskap.

Avhandlingen är värd att läsa igenom och fundera över. Lid Falkman har flera intressanta frågeställningar i avhandlingen som hon på bästa sätt försöker besvara. Hon diskuterar bland annat varför somliga ledare får mer uppmärksamhet än andra av media samt hur en organisation genom visioner och värderingar kan vägledas. Lid Falkman använder aristotelisk dygdeetik, ledarskapsteori och retorik för att finna svaren på sina frågor. Ledarskapsteori innefattar bland annat karisma och romantisering.

I en fallstudie analyserar Lid Falkman FN:s generalsekreterare och söker vilka normer de följer. I en ytterligare fallstudie analyseras en av FN:s främsta generalsekreterare – svensken Dag Hammarskjöld. Lid Falkman ställer sig frågan av som skapar en ledare och ideal tar sig uttryck.

Vilken bild har människor om ledarskap? Lid Falkmans avhandling hjälper oss att förstå hur ledarskap skapas genom bland annat identifikation och mystik. Den som vill skapa en större förståelse för det stora fält som ledarskap omfattar gör bäst i att läsa Ledarskapande Retorik av Lid Falkman.

Förutom Ledarskapande Retorik har Lid Falkman flera andra texter på sitt samvete. Hon är en sällsynt skicklig forskare och lärare verksam i Stockholm vid Handelshögskolan. Med sitt stora intresse för ledarskap och kommunikation föreläser hon även utanför Stockholm, bland annat vid IFL Executive Education samt SSE Russia. Därtill hjälper hon även företag och organisationer att skapa en förståelse för ledarskapet och dess betydelse med sina intressanta föreläsningar.

Den som tycker om Ledarskapande Retorik hittar andra texter skrivna av Lid Falkman i antologierna Invisible Management, Osynlig Företagsledning samt Talandets Lust. Med en enkel sökning på nätet hittar du Ledarskapande Retorik för gratis nerladdning. Ta tillfället i akt att lära dig mer om betydelsen av ledarskap och retorik.

Retorik