Föreläsning och rådgivning

Föreläsning som utvecklingsmetod

Bakom en organisation som inte utvecklas finns många tänkbara orsaker. Oavsett vad orsaken kan tänkas vara är det alltid en ledarskapsfråga, eftersom ledaren ansvarar över att organisationen fungerar som den ska. När en länk har brustit måste ledaren hitta den, laga den och arbeta proaktivt för att det inte händer igen. Det kan vara något så litet som bristande motivation hos anställda och för att finna motivationen är föreläsning ett bra alternativ.

En föreläsning är ett teoretiskt verktyg som ökar deltagares kunskapsnivå. Vad föreläsningen sedan handlar om varierar naturligtvis och utbudet av föreläsare är mycket stort. Många föreläsare talar utifrån egna erfarenheter om vad som krävs för att arbeta i grupp, hur man tillsammans arbetar mot samma mål och delar organisationens värderingar. Föreläsningar som berör liknande frågor motiverar de flesta till att arbeta med större inspiration.

När en föreläsning är mer teoretisk ger rådgivning istället praktisk kunskap som är skräddarsydd för organisationen. Det kanske är tydligt vad som inte fungerar ur en administrativ eller organisatorisk synvinkel. Då är skräddarsydd rådgivning ett optimalt alternativ för att få organisationen på rätt köl. Om man inte vågar eller tar sig tid att diskutera liknande frågor riskerar organisationen att förstöras inifrån.

Den organisation som inte vågar lyfta obekväma frågor eller som inte ger anställda tid till eftertanke riskerar att stanna i utvecklingen. I värsta fall stannar det inte där, utan bryter ner organisationen. Därför är det viktigt ur utvecklingsperspektiv att organisationer går på föreläsningar och ber om rådgivning om utveckling är en prioriterad fråga – vilket det åtminstone borde vara.

Tro dock inte att en föreläsning och rådgivning bara är något för organisationer. Nej, det är även utvecklande för privatpersoner att ta del av olika föreläsningar och rådgivningar. Förmodligen är det mer vanligt bland privatpersoner att ta steget mot förändring eftersom organisationer kräver en betydligt större apparat. Unna dig en föreläsning eller kontakta en rådgivare om du känner att du trampar vatten i vardagen.

föreläsning