Almedalsveckan

Almedalsveckan samlar media och politiker

Almedalen är en vacker park i Visby på Gotland. Här arrangeras varje sommar Almedalsveckan, som tidigare bar namnet Politikerveckan i Almedalen. Under veckan träffas politiker och representanter för intresseorganisationer. De träffas för att samtala om politik och viktiga samhällsfrågor. Det är Region Gotland som koordinerar veckan medan partier och organisationer står för notan. Förut inträffade Almedalsveckan under julis första vecka men sedan några år tillbaka är det vecka 27 som gäller.

Under början av 2000-talet fick Almedalsveckan internationell uppmärksamhet. Kombinationen av seminarier om viktiga samhällsfrågor med den avslappnade stämningen som genomsyrar Almedalsveckan inspirerade andra länder till att skapa egna evenemang som liknade Almedalsveckan.

Det är Olof Palme som inspirerat till Almedalsveckan. Han höll flera tal i Visbys vackra park, bland annat från flaket på en lastbil. Almedalen och Palme växte samman och ur dem uppstod traditionen att tala i Almedalen. Efter Palmes död hotades politikerveckan. Relationen mellan Almedalen och Palme var alldeles för stark. Ingvar Carlsson talade hellre på andra platser i Visby för att visa Palme respekt, men Palmes änka lyckades övertala Carlsson att återigen tala i Almedalen i början av 90-talet.

Veckan har utvecklats på storartat sätt under 2000-talet – från 2001 till 2010 ökade antalet evenemang från 52 till 1 396. Närmare 1 000 journalister bevakade Almedalsveckan 2010 och antalet seminariedeltagare översteg 11 000. Med dessa siffror i åtanke är det lätt att förstå varför Almedalsveckan är den viktigaste veckan på året inom svensk politik.

Sedan 2010 har utvecklingen fortsatt i rasande takt. Över 2 200 evenemang anordnades 2013 och året därpå, supervalåret 2014, var antalet evenemang fler än 3 500. Sommaren 2015 förutspådde man ett minskat intresse för Almedalsveckan, men siffrorna visade senare att intresset var likvärdigt mot föregående sommar.

Belackarna anser dock att veckan är ett bevis på hur politiker anpassar sig efter medier. De anser för att vara tydligare att politikerna anpassar sitt språk och retorik för att fungera i media och konsekvensen kan vara att politikernas olika nyanser försvinner. Andra menar dessutom att journalister och politiker inte kan umgås i avslappnade former, så som de faktiskt gör under Almedalsveckan. Samtidigt kanske det är ett sundhetstecken om något, att de kan umgås?

almedalsveckan