Svenska Spel har seminarier i Almedalen

Svenska Spel tar samhällsansvar

AB Svenska Spel äger tillsammans med AB Trav och Galopp den svenska spelmarknaden. Bolagen är statligt ägda och har spelmonopol. Därför är frågor som mänskliga rättigheter och spelansvar viktigare för dem än utländska aktörer. Eftersom monopol och politik går hand i hand har Svenska Spel den trevliga vanan att arrangera seminarier under Almedalsveckan.

Att Svenska Spel har spelmonopol hindrar inte andra spelbolag att verka på den svenska spelmarknaden. Flera bolag hittar du på casinobonus24.se. Internet öppnar nämligen möjligheten för spelare att lämna Svenska Spel för utländska spelbolag, eller spelbolag som har sin licens utfärdat i annat land än Sverige. Därför diskuterar politiker en ny spelpolitik för att reglera utländska aktörer.

Under Almedalsveckan sommaren 2015 var Svenska Spel värdar för två seminarier. I det första seminariet diskuterades huruvida idrotten måste värna om mänskliga rättigheter. När Svenska Spel gjorde en undersökning visade resultatet att svenskar värderar frågor som mänskliga rättigheter mycket högt. Och med monopolet som Svenska Spel har följer stort ansvar.

Deltagare i seminariet var rörande överens om det mesta. Halle Klein menade att idrottsrörelsen sent omsider vaknat och att aktiva är förebilder med stor betydelse för arbetet. Olof Lundh ville se ett ännu större arbete för mänskliga rättigheter, framför allt genom ett tydligare arbete med integration. Henrik Fröjmark menade att idrottsrörelsen har mycket att jobba på, och att värdnationer för olika evenemang måste ta betydligt större ansvar än tidigare.

Svenska Spels andra seminarium behandlade frågan om en hållbar spelmarknad. I huvudsak diskuterades hur idrotten ska finansieras i framtiden eftersom en ny spelpolitik närmar sig. Det är en viktig fråga av stor vikt för idrottsrörelsen. Poul Boberg menade att Danmarks omreglering av spelmarknaden fört med sig negativa konsekvenser för idrotten eftersom intäkterna från sponsorer blivit mer begränsade än tidigare.

Även övriga deltagare instämde i Bobergs dystopi, att utvecklingen i Danmark inneburit mindre pengar till idrottsrörelsen. Det är naturligtvis en utveckling som inte önskas i Sverige eftersom mindre pengar till idrotten innebär negativa konsekvenser på andra områden. Vad händer om allt färre ungdomar idrottar? Blir fler ungdomar sjuka och vilka kostnader för det med sig?

svenska spel